2.5 צורת הרבים של שמות במשקל קַטָּל במשקל קְטָלִים

ד פו ס ל י ו ו ר נ ו ש ל ה מ ש נ ה ו מס ו ר ו ת ע מ מ י ו ת ש ל ל ש ו ן ח כ מ י ם | 235 בשם הרגין משתלטת צורת המשנֶה הורגין ; דב"ש מביא בהערה את הצורה הרגין : ד"ק : לַהֲרָגִין ( נדרים ג ד ) . ד"א, ד"ו : לַהוֹרְגִים ( נדרים ג ד ) . דב"ש : לַהוֹרְגִים ( נדרים ג ד [ הערה : לַהֲרָגִין ס"א ] ) . ד"מ בלא הערה ; ד"פ, דל"א, ד"ל ההערה בלא ניקוד . גם השם חַזָּן מופיע בלא דגש, אף בצורת היחיד בהצטרפות ה"א הידיעה — הֶחָזָן : ד"ק, ד"א, ד"ו, דב"ש : "וַחֲזָן הַכְּנֶסֶת [ . . . ] חֲזָן הַכְּנֶסֶת" ( מכות ג יב ) , הֶחָזָן ( שבת א ג ) , 80 לַחֲזָנִים ( תמיד ה ג ) . וכך בשם שאינו מתועד במשנה, אך מתועד היטב בתפילה, חלשים : מחזור שד"ל : חֲלָשִׁים ; כך גם במחזורים בכתבי יד : כ"י אוקספורד 27 . Caht . Or 2 / 1071 ( מנטובה רמ"א ) ; כ"י סינסינטי 337 ( פרמא רמ"ו ) ; כ"י קופנהגן-הממלכתית 4 . Cod . hebr . Add ( מראנו רס"ו ) . יוחנן בטיסטה יונה, תרגום הבשורות, 1639 : וַחֲלָשִׁים ( לוקה 14 , 21 ; יוחנן 5 , 3 ) , לַחֲלָשִׁים ( לוקה 14 , 13 ) . רבים השמות במשקל קַטָּל שבצורת הריבוי שלהם העיצור הראשון מנוקד בקמץ ואין דג...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית