שעיר המשתלח

ד פו ס ל י ו ו ר נ ו ש ל ה מ ש נ ה ו מס ו ר ו ת ע מ מ י ו ת ש ל ל ש ו ן ח כ מ י ם | 229 מופיעה אחרי ה"א הידיעה, כלומר תמיד הַשָּׂעִיר, בעי"ן קמוצה ; גם בְּהפסק ברור 69 תמיד באה הצורה שָׂעִיר, בעי"ן קמוצה . בכתבי היד של מחזורי איטליה הצורה בשׂי"ן שוואה מתועדת בביטוי "שעיר של יום הכיפורים" : "וּשְׂעִיר שֶׂל יוֹם הַכִּפּוּרִים" ( זבחים ה א ; כך בכ"י מודנה-אסטנזה 14 . 7 . r . F , [ פירארא רנ"א ] , ובכ"י ניו יורק בהמ"ל 4653 . Mic , [ פירארא רנ"ב ] ) . כפי שראינו, בביטוי זה השׂי"ן השוואה מתועדת אף בכיפ"ס . הנה סיכום הנתונים בדפוסים : שְׂעיר המשתלחשָׂעיר המשתלח שבת ט ג ; שקלים ד ב פעמיים ; יומא ד ב ; כיפ"ס שבועות א ו ; זבחים יד א ו ב ; שבועות א ז ; מנחות ט ז ; פרה ח ג שבת ט ג ; שקלים ד ב פעמיים ; יומא ד ב ; ד"ק שבועות א ו, ז ; עבודה זרה ה ט ; זבחים יד א ; מנחות ט ז ; פרה ח ג שבת ט ג ; שקלים ד ב פעמיים ; יומא ד ב ; ד"א ו ב ; שבועות א ו, ז ; עבודה זרה ה ט ; זבחים יד א ; מנחות ט ז ; פרה ח ג שבת ט ג ; שקלים ד ב ; יומא ד ב ; ו ב ; ד"ו שבועות א ו, ז ; עבודה זרה ח ט ; זבחים יד א ; מנחות ט ז ; פרה ח ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית