5. סיכום

212 | הע ר ו ת ל מ ס ו ר ת ל ש ו ן ח כמ י ם ב א י ט ל י ה 92 בדפוסי שונצינו ופאנו עוד ניכר גיוון המסורותאחר חשוב מאוד — תהליך ההאחדה . המוּרָשות מימי הביניים, ואילו בדפוסי בולוניה ומנטובה הולכת ונקבעת המסורת שתדחה מסורות איטלקיות אחרות ותביא לקביעת הניקוד וההגייה שיישארו לדורות מסורת איטליה . 92 . באופן כללי יותר אנו רואים את חשיבות חקר הדפוסים בתקופה הארוכה שבין הדפוסים הראשונים של המאות החמש-עשרה והשש-עשרה ובין הדפוסים של המאה העשרים ; במשך חמש מאות השנים האלה התרחשו תהליכים מעניינים מאוד ( כפי שאפשר לראות גם בדוגמה של מאנים ; ראו להלן פרק יב ) , שנולדו ונעלמו, לעתים השאירו שרידים ולעתים לא, אך אפילו לא השאירו שרידים, יכולים אנו ללמוד מהם פרטים וכללים המסייעים בהבנת תהליכי התפתחותה של העברית .  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית