4.1.4 ניקוד שי"ן הזיקה לפני מילת השלילה "אין" ונטיותיה