2. הנוסח

194 | הע ר ו ת ל מ ס ו ר ת ל ש ו ן ח כמ י ם ב א י ט ל י ה של לשון חז"ל . כך בפרק "במה מדליקין" ( 20 ב ) גורס ש : "מִפְנֵי שֶהוּא יָרֵא מִפְנֵי גוֹיִם", וכך גם נוסחתו של פ . ב ב וב מ הגרסה הרגילה : "מִתְיָרֵא מִפְנֵי גּוֹיִם" . מצאתי את הגרסה "ירא מפני גוים" רק בכתב יד אחד מאיטליה, שנכתב בלוקה בשנת ר"ט 16 הגרסה 15 הצורה מתירא מאפיינת את לשון חז"ל ואילו הצורה ירא מקראית ; ( 1448 ) . הנדירה הזאת, שהילכה כנראה באיטליה, נכנסה לדפוס שונצינו . אולם לעתים דווקא בבולוניה נמצאת גרסה נדירה יותר . כך, בפרק החמישי בפרקי אבות גורס ש : "צַר לִי הַמָקוֹם שֶאָלִין בִּיְרוּשָׁלִַם" ( 117 א ) , כך גם בפאנו וכך ברוב 17 ואילו בבולוניה הגרסה אחרת : "כְּשֶׁעוֹלִין לִירוּשָׁלִַם" . כתבי היד של מחזורי איטליה . 18 והיא תניינית וייחודית גרסה זו מופיעה בשלושה כתבי יד של מחזורים באיטליה 19 במחזור מנטובה חוזרת הגרסה שֶׁאָלִין ( פג ע"א ) . לאירופה . לעתים אנו עדים לשינויי נוסח שמטרתם לעקוף את הצנזורה . בברכות הבוקר גורס ש ( לפי העותק שבספרייה הלאומית, כמו כל הנתונים המובאים כאן ) : "בָאַיָאֱמֶהָשלא עֲשָנִי [ מחוק ] ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית