4.5 אי־יציבות בדגש החזק (לפי קבוצות העיצורים: למ"נ, שורקים, יתר העיצורים)

182 | הע ר ו ת ל מ ס ו ר ת ל ש ו ן ח כמ י ם ב א י ט ל י ה וְהַקְּלָתוֹת ( כלים טז ג ) . דומה לקבוצה זו אף הזוג מִיל ( יומא ו ג ) / מִילִּין ( יומא ו ז ) . 115 סה"כ שלוש-עשרה דוגמות . מ"ם : הַאִמָּהוֹת ( פאה ג ד ) / אֶמַהוֹת ( קידושין ד ד ) , חָמֶץ ( חלה א ב ) / מֵחַמֵּץ ( מנחות 116 חוֹמַשִׁים ( בבא מציעא ד ח ) / חוּמַּשִׁין ( תרומות ו ד ) , חַמָּה ( מעשרות ג ז ) / ה א ) , הָחַמָה ( דמאי א ג ) , הֶחָמֵין ( מעשרות ד ד פעמיים ועוד בלא דגש במ"ם ) / הָחָמִּין ( שבת ב ז ) , טוּמְאָה ( שביעית י ז ) / הַטֻּמְאוֹת ( נידה ז ד ) / טוּמְּאָה ( פסחים א ו ) / טוּמְּאוֹת 117 סך הכול שש דוגמות . ( כלים א ה ) . נו"ן : הַאֲפוּנִין ( שביעית ב ח ועוד ) / הַאֲפוּנִּין ( שביעית ב ח ועוד ) , הַכְּהוּנָה ( יבמות ד א ועוד בלא דגש בנו"ן, למשל יומא א ה ; יבמות א ד ) / כְּהוּנָּה ( יבמות ד א, ועוד בדגש בנו"ן : ביכורים א ה ; יבמות ג יג ) , הַכָּנָה ( כלים ז ח ) / הַכָּנָּה ( כלים ז ח ) , וּבַלִּינָה ( מעילה ב ד ) / וּבַלִּינָּה ( מעילה ב ג ) , קְטַנָּה ( יבמות יג א ועוד ) / הַקְּטָנָה ( יבמות יג 118 בְּקַנְקַנִּים...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית