4.3 חילופי i/e

180 | הע ר ו ת ל מ ס ו ר ת ל ש ו ן ח כמ י ם ב א י ט ל י ה ( סגול ) בכיפ"ס ( ובכמה כתבי יד של מחזורים מאיטליה של ימי הביניים ) נוצרה עקב המעתק המשוער הנדון e < i . מעניינת ומאלפת העובדה שחילופי התנועות a / i אינם קיימים כמעט, חוץ מבשלוש קבוצות מצומצמות של מילים : א . חילופיהן בהברה סגורה ראשונה בלתי מוטעמת בשורשים בעלי ארבעה עיצורים : בַּגִּלְגָּל ( עירובין י יד ) / שֶׁלַּגָלְגָּל ( כלים יא ג ) , קַנְקַנִּים ( שבת ו ה ) / קִנְקֶן ( מעשר שני 106 105 שַׁחְרוּר ( גיטין א ו ) / שִׁחְרוּר ( גיטין ט ב ) . א ד ) , ב . חילופיהן בהברה סגורה בלתי מוטעמת בצורות הנטייה של שני זוגות סגוליים ( דהיינו בתנאים דומים מאוד לאלה של הקבוצה קודמת ) : בְּטִבְלָן ( טבול יום ד ד ) / 108 שלא כחילופי 107 תָּבְלֵי- ( זבחים י ז ) / תִּבְלֵי- ( זבחים י ז ) . בְּטַבְלָה ( טבול יום ד ד ) , e / a ו- i / e המתועדים בכל הנסיבות הפונטיות, כאן התופעה מיוחדת כנראה להברה 109 סגורה בלתי מוטעמת והיא מוגבלת מאוד . ג . מילה אשר לה שלושה וריאנטים של שלוש התנועות a / e / i : חזַירתו / חזֶירתן / חזִירה . כאן הסיבה להופעת הצורה ב- a...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית