2.4.2 שמות השייכים למשקל קְטָל וגם למשקלים מקבוצות אחרות