2.1.4 שמות שכיחים במשקל קֶטֶל הנמצאים בכיפ"ס במשקל קַטָּל