2.1.2 שמות במשקל קֶטֶל שאינם מזדמנים בכיפ"ס בנטייה המצביעה על תנועתם הראשונה