2.1.1.3 שמות שתנועתם הראשונה בנטייה עשויה להיות גם a וגם e /i