2.1.1.2 שמות בתנועת i /e אחרי העיצור הראשון בנטייה