1.5 משקלי קוֹל/קֹל (u בנטייה) החופפים למשקל קַל (קבוצת קָל/קַל)