1.2.3 שמות במשקלים קוֹל/קֹל שמסתיימים בעיצור שאינו יכול להיכפל