1.2.2 שמות שהעיצור האחרון שלהם אינו מוכפל בנטייה (או שהנטייה אינה ידועה ממסורות נאמנות)