1.2.1 שמות שהעיצור האחרון שלהם מוכפל בנטייה בלשון המקרא (או במסורות אחרות)