1.2 שמות במשקלים קוֹל/קֹל שאינם מזדמנים בנטייה בכיפ"ס