4. חתונת שמואל עמרון עם אלוירה למפורנטי

156 | הע ב ר י ת ש נכ ת ב ה ב א י ט ל י ה המכתב אשר כתב המלך המשליך ביאור חכה אל עבדיו הנאמנים : 10 ולא איש 9 לא איש ריב אנכי 8 כי על כן באתם בצל קורתי : שלום לכם אל תיראו 14 אין כושל 13 בארץ : ששתי לראות בטובת בחירי 12 אפריא 11 שלוה והשקט מדון 19 18 תבוא ולא תגיע אלינו 17 המתגרים בי האומרים לא 16 יגורו ממני 15 ואין פגע : בהם 21 כי אנכי 20 וקשתי לא נשוג אחור וחצי לא ישובו ריקם : ממשלתו : קשת גבורים חתים 23 והרכסים 22 השפלים אגביה והגבוהים אשפילכל אוכל ולא יבצר ממני מאומה : 26 ולא נהיה על 25 אין כל חדש תחת השמש 24 אני מושל בגאות תבלאשים למישור : 31 כלם 30 אלי ישברון 29 צפור שמים ודגי הים כלם 28 וחיתו ארץ 27 צנה ואלפיםדברתי : 33 32 אף כי אנוש משוש היצורים ובן אדם בדמותי יצרתיהו : אעופהיסורו למשמעתי : 36 ואדאה כמו 35 כי גם לי אבר כיונה 34 בצלי יתלוננו : צפונה ארחף ימה אעיר על גוזלי 39 כי רוטפש בשרי מנוער 38 כי נער הוא וצעיר ימים : 37 אל תאמרו לא ידע דברנשר : 8 . בראשית מג, כג . 9 . על פי בראשית יט, ח : "כי על כן באו בצל קֹרתי" . 10 . המקצב על פי שמות ד, י : "לא איש דברים אנכי" . 11 . על פ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית