3. טקס חתן תורה של משה אליה עוזיאל

א מנו ת ה ש י ר ה המ ש פ ח תי ת ב מ א ו ת ה ש מ ו נ ה-ע ש ר ה ו ה תש ע-ע ש ר ה | 151 3 באם עלי בגתן ותרש 5 4 ללקט זמרת ארשאיגע או על אנוש קל הבנין 7 כל ענין 6 בלי דעתנבוב 9 8 נעים זמרהארים בקול 10 אזי בו עלי איש זה רוחי זרה 11 א אכן לא כן אם יתכן 12 יפ"ת אבי"דע אלד"עה 13 בראות פניוב רוחי תחי 14 אל מול עיניו לבי אזי יבריק זוהר 15 מזהיר מאד משמי הטהר 17 16 ובתרועהישיר ישיר ישיר 19 18 אפתח פיהיום ברון 3 . על פי אסתר ו, ב : "אשר הגיד מרדכי על בגתנא ותרש" . כלומר לא אחבר שיר על בגתן ותרש, וגם לא על "איש נבוב", שבו "רוחי זרה" ; ראו בהמשך הבית . 4 . הבחירה בצורה איגע , הנקרית רק פעם אחת במקרא, רומזת כנראה לכל הפסוק שבו היא נקרית, פסוק המתאים למקום זה בשיר : "למה זה הבל איגע" ( איוב ט, כט ) . 5 . על פי בראשית מג, יא : "קחו מזמרת הארץ בכליכם" . 6 . על פי איוב יא, יב : "ואיש נבוב" . 7 . במקרא "בלי דעת" רק במעמד נפרד, בלא מושא ישיר אחרי דעת ( למשל איוב לח, ב ; מב, ג ) . 8 . במקרא אין "הרים בקול", אך נפוץ מאוד הצירוף "הרים קול" — לבדו או בתוספת תיאור ( למשל, ישעיה מ, ט : "בכח" ; יחזקאל כא, כז : "ב...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית