2. בר המצווה של מיכאל שלמה עוזיאל

136 | הע ב ר י ת ש נכ ת ב ה ב א י ט ל י ה 4 התולה ארץ 3 של מלכא רמא, 2 החכמה השלמה, 1 כפי מה שגזרהדרך גבר בעלמ"א, 7 יטע איש 6 מפיו היתה שומא, 5 מיום אשר ברא את האדם על האדמה,על בלימה, 11 ליטע באהלי 10 על דעתו, 9 ויקח את עצ"י העו"לה 8 מתהלך בתומו,שדהו וכרמו, 1 . על פי משלי ל, יט : "ודרך גבר בעלמה" ; הציטוט ממשלי רומז לשלמה ( רמז לחכמת שלמה טמון גם במילים "החכמה השלמה" בסמוך ) . שלמה הוא שם בעל השמחה, מיכאל שלמה . 2 . ביטוי זה משמש כמעט תמיד לתיאור החכמה, למשל אצל יוסף אלבו : "כפי מה שגזרה חכמתו [ . . . ] כפי מה שגזרה חכמת הפועל" ( אלבו, ספר העקרים, ב, עמ' 26 ) . 3 . עוד רמז לשם בעל השמחה מיכאל שלמה . 4 . בתרגום יונתן למגילת אסתר ( ג, ז ) "מלכא רמא" מציין את ה', העומד בניגוד למלך בשר ודם : "וזקפת אסתר ית עינהא כלפי שמיא ואתיבת אסתר מלכתא ואמרת אין אשכחית רחמין קדמך מלכא רמא ואין קדם מלכא דארעא שפיר תתיהב לי שזיב נפשי מן ידוי דסנאה בשאלתי ופורקן עמי מן ידוי דבעל דבביה בבעותי" . אולי יש קשר ל"חכמת שלמה" ( ראו "החכמה השלמה", המילים הקודמות ל"מלכא רמא" ) שהיא ספירת המלכות, כך למשל אצל ר' משה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית