פרק ח: אמנות השירה המשפחתית במאות השמונה־עשרה והתשע־עשרה: המקרה של משפחת עמרון (עמברון) / עוזיאל מפירנצה

124 | הע ב ר י ת ש נכ ת ב ה ב א י ט ל י ה מחבר השיר . היצירה הרביעית, חידת הצורה שנכתבה לכבוד חתונתם של שמואל בן יהודה לאונה עמרון ( אמברון ; פירנצה 1816 . 3 . 81— 1888 . 3 . 16 ) עם אלוירה בת יעקב למפרונטי ( 1821 . 11 . 2— 1893 . 10 ) . החתונה נתקיימה ב- 9 באוגוסט 1843 . לשירי ההזדמנויות יוחדו כמה חיבורים חשובים ובהם ספרו של דן פגיס "על סוד חתום" והאנתולוגיות של דבורה ברגמן על הסונט בקרב יהודי איטליה ועל שירי ההזדמנויות של ר' משה זכות . מטרת הפרק הזה להציג את היצירה העממית, זו שנכתבה בידי אנשים השייכים אמנם למשפחות אמידות ומבוססות, אך אינם ידועים ביצירתם הספרותית ; מחברים המתאימים להגדרה "אנשים משכילים רגילים" בני התקופה . מאפיין אחר שלהם הוא דווקא התקופה — שלהי הכתיבה העברית הפעילה בין יהודי איטליה ; בדור הבא עברו היהודים להשתמש באיטלקית בכתיבה היום-יומית החילונית, והעברית נתייחדה לכתיבה בנושאי יהדות . בשלב הבא חדלה העברית כמעט לגמרי לשמש את יהודי איטליה כלשון כתיבה . הרב אליהו בנאמוזג ( 1823 — 1900 ) כתב חיבורים תאולוגיים בצרפתית ובאיטלקית, ואילו בעברית כתב פירושים לתורה, מבוא לתורה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית