5. קטע בפרוזה מחורזת: הצהרה על השתחררות מכבלי המשקל הספרדי