1. "התרת קללות", "מי שברך" ו"זכרון נפשות" בסידור מנהג בני רומא

מ ן ה א י ט ל ק י ת ה י ה ו ד י ת ל ע ב ר י ת : ש נ י מק ר ים ב ס י דו ר ה ת פ י ל ה | 83 דורשים עיון מיוחד, ושהם מאפשרים להציג גם שאלות כלליות יותר — הנדונות בפרק הזה — לגבי תיחום הזמנים של השימוש באיטלקית היהודית הכתובה והמעבר מן השימוש הזה לעברית . הטקסט לא תורגם מעברית . הנוסח העברי הנמצא בסידורים המאוחרים, כולל במחזור שד"ל, הוא תרגום מעובד של הנוסח המקורי באיטלקית יהודית . הטקסט האיטלקי-יהודי מופיע בשלושה-עשר כתבי יד לפחות של מחזור בני רומא שבדקתי, ואף לא באחד מהם מופיע הטקסט העברי . גם בדפוסים הראשונים של המחזורים העבריים נמצא רק הטקסט באיטלקית יהודית . בדפוסים שונצין קזאלמיורי רמ"ו ופאנו רס"ו מופיע רק הטקסט האיטלקי-יהודי ; בדפוסים רימיני רפ"א ובולוניה ש' הודפס הטקסט העברי לצד הטקסט באיטלקית יהודית . רק החל מדפוס מנטובה ש"ך מודפס הטקסט העברי לבדו ( וכך בדפוסים ונציה שמ"ז, שס"ו, שפ"ו, ת"ע ובכל הדפוסים שאחריהם ) . אישוש נוסף למקוריותו של הטקסט האיטלקי-יהודי ( ולא של הטקסט העברי ) הוא בהופעתה של צורת הפועל congiuntivo passato . צורה זו אינה משמשת בתרגומים האיטלקים היהודיים מן העברית...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית