2. צורות נפעל בכתבי היד של המשנה ובדפוסים קדומים

72 | ה ע ב רי ת ש נ כ ת ב ה ב א י ט ל י ה אולם שונה לגמרי תפוצתן של צורות ההפסק / הקשר בכ"י פריז, שנכתב בשנת 1399 בצ'זנה . רובן המוחלט של צורות הנפעל בכתב היד הזה הן צורות הפסק, אף במעמד 5 שיעורן של צורות ההקשר עומד על ארבעה אחוזים בלבד מכלל הצורות, ההקשר . ובשמונה פעלים בלבד : נכבש, נלכד, נמנע, ניטל, נסתר, נשבר, נתקע, נולד : נִשְׁבְּרָה כדו ( בבא קמא ג א ) ; חגבים טמאים שֶׁ נִּיכְבְּשׁוּ עם חגבים טהור' ( תרומות י ט ) ; נִמְנְעוּמלהביא ( ביכורים ג ז ) ; לְפִיכָ נִתְקְעוּבּוֹשלשה שבטים ( סוטה א ח ) ; וְ נִלְכְּדַה בית תור ( תענית ד ו ) ; כִּסֶּא שֶׁלַּכַּלָּה שֶׁ נִּטְּלוּ חִפּוּיו ( עדיות א יא ) . 6 ביתר הבניינים מוסיפהאף בכ"י פריז השתלטות צורות ההפסק מתועדת רק בנפעל . לעמוד על כנה התפוצה לפי כללי המקרא . יודגש כי לשון כ"י פריז אינה נחשבת להתפתחות מאוחרת או לקלקול מסורתו של כ"י קאופמן, אלא לנציגה טובה של 7 מסורת העברית העממית של יהודי איטליה . הקו הנדון, השתלטות צורות ההפסק של פעלים מבניין נפעל במעמד ההקשר, מתועד גם בדפוסים הראשונים המנוקדים של המשנה, אמסטרדם ת"ו וונציה תס"ו, והוא מעי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית