פרק ה: השימוש בצורות ההפסק של בניין נפעל במעמד הקשר במסורת יהודי איטליה ובשירת רמח"ל