3. נספח

1 ידעתי אדו' ידעתי ] פתיחת המכתב היא במבנה הנמצא רק פעם אחת במקרא — שתי צורות ידעתי מופרדות זו מזו במילת פנייה — בבראשית מח יח—יט : "ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכר שים ימינך על ראשו . וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו" . כלומר בפתיחה זו רומז המחבר ליחסים לא פשוטים בין אחים במקרא, במקרה זה מנשה ואפרים . 3 לקחת בחירה מה עמך מן המעט אשר היה לך לפני משארית דם התמצית ] המשפט הזה עשיר ברמזים למקרא ואף למשנה . נעמוד רק על הביטוי "לקחת דם" הטמון בתוך המשפט . במקרא מצורף פועל משורש לק"ח עם המושא דם רק פעם אחת, בבראשית ד, יא : "ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את 45 דמי אחיך מידך" . אין מקום מקורי ואב-טיפוסי מזה ליחסים מורכבים בין אחים . 8 כי אפס כסף ] הביטוי לקוח מסיפורו של יוסף, בראשית מז, טו : "ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף" . המובאה הזאת חשובה להבנת אופן כתיבתו של המחבר : המשך המכתב מלא רמזים לסיפור יוסף ואחיו, והמובאה הזאת, הראשונה בסדרה ארוכה, היא גם...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית