1. קווי לשון המשותפים לעברית האיטלקית ולעברית המשוערבת