פרק ד: הערות ללשון המכתבים העבריים מטוסקנה מן המאה החמש־עשרה

52 | ה ע ב רי ת ש נ כ ת ב ה ב א י ט ל י ה 8 7 נוגע כמעט רק ללשון המשנה באיטליה, וכך גם עבודת הדוקטור שלי . כ"י פריז, אך לעברית באיטליה היו תקופות פאר, והיא שימשה ביצירות מעניינות וחשובות ; את שורשיה יש לחפש בקהילות דרום איטליה ורומא, שככל הנראה קיבלו את מסורתן מארץ ישראל . בעברית זו נכתבה ספרות רבת ענפים שבתחומה מגוון רחב 9 בפרקים הבאים נדון בכמה ביטויים חשובים של העברית הזאת . נדון של סוגות . 10 ולאו בעיקר בעברית של אנשים בעלי השכלה כללית ( עברית עממית מוגבהת ) , דווקא בזו של סופרים מפורסמים . כך, גם כאשר נדון ביצירת רמח"ל, נבחן דווקא 11 את הטקסטים שבהם הוא מנסה כנראה ליצור שפה בעלת מאפיינים "עממיים" . לאחד משיאיה הגיעה העברית של יהודי איטליה בתקופת הרנסנס, ואחד המרכזים החשובים בתקופה זו היה פירנצה . שם חיו תלמידי חכמים וסופרים חשובים ובהם יוחנן אלימאנו, אליהו דיל מידיגו, יואב בן משה, ונציגי משפחת מִפִּיסָא . אולם אפילו נתעלם מאנשי סגולה אלו נוכל לומר שתרבות הכתיבה בעברית נָפוצה אז הרבה בטוסקנה . את אחת העדויות החשובות לחיי היהודים אפשר למצוא במכתבים בעלי תכנים מגוונים שהחליפו ביניהם ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית