6. התפשטות חידושי הלשון של פייטני דרום איטליה

48 | ה ת קו פ ה ה ק ד ו מ ה שלמה הבבלי : שמך אלה'ים חיים מתפאר, לטוב חיים ממך נשאר, מקור חיים עמך 80 מתבאר , הביטה וענינו ועינינו האר ( סליחות, אין מי יקרא, שורה 45 ) . כל יתר 163 ההיקרויות של הפועל הזה מתועדות רק בספרות הקראים . למשל : ואחר כן נתבאר לו כי הוא טמא . ואז היתה התפלה אסורה ( תרגום ספר המצוות ללוי, א, ירח ואביב י, א [ כ"י ליידן ורנר 1 : 22 ] ) ; ו יתבאר לו גודל חסד צורו עליו . ויהיה לו באמת שכר על זה ( משיבת נפש, קיב ע"א [ כ"י פילדלפיה 670 ] ) . מותחל : צורה זו מתועדת לראשונה אצל אמתי : אריגת אברי גולם ברחם כשנוצר, בעור ובשר מותחל וכשתי מבוצר, גידיו ועצמיו כערב מואהל ומונצר, דמו שותת 81 בכל איבריו להיאצר ( קדושתא לחתן אתה הוא ולא יתמו, שורה 104 ) . 82 למשל : מפני כי כאש' יהיולאחר מכן 38 פעמים בספרות הקראית ורק בה . המעשי' מיוחשי' אלינו על שני האופנים מותחל ונולד על דרך מי ישים זה נולד . ושניהם אסורי' בשבת ( תרגום ספר המצוות ללוי, ב, מועדים ז, יז ) ; ועוד כי המעשה לא יתם לנפול מותחל במקום היכולות ( טוביה בן משה, תרגום בראשית רבה לישועה בן יהודה ג, ח [ כ"י ליידן ורנר 2 : 41 ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית