4. חידושי צורה פרי עטם של פייטני דרום איטליה

42 | ה ת קו פ ה ה ק ד ו מ ה סכימה : הצורה מעידה הן על המשך מסורת עתיקה הן על חידוש במסגרת המסורת הזאת . שם הפעולה סכימה מתועד רק אצל אמתי : ומיד הסופר מחשב חשבון סכימה 50 ( קדושתא לחתן אתה הוא ולא יתמו, שורה 238 ) . 51 מתועד השימוש אשר לפועל משורש זה, פרט להיקרות אחת מסופקת בבבלי בפועל בתקופה הקדומה בפיוט הארץ-ישראלי : סכומים היו בראש תלולתם ( מגס, 52 סכמה בשמחתם וחדוה נשאה ( קליר, פיוטים לשבת, מאד חמודה היתה, שורה 5 ) ; 53 סכם אתו ציר חתום בברכתקדושתות לשמיני עצרת, אולזו לז ללז, שורה 5 ) ; 54 וגם אצל פייטן דרום טל ( קליר, שבעתות טל וגשם, אאגרה בני איש, שורה 57 ) , 55 איטלקי שקדם לאמתי : סכם ימי שנותינו ( סילנו, אלה וכחש, חטאנו, שורה 29 ) . כלומר, במקרה זה אמתי מחדש בכך שהוא גוזר שם פעולה מצורת פועל האופיינית לפיוט ארץ-ישראלי, שהורשה לפייטני דרום איטליה . הואבל : דומה לכך המקרה של ההופעל הואבל המתועד רק אצל אמתי, שגם מנוקד בכ"י אוקספורד 2740 : ושני שתילי זתים בכלחם השתילו, הרג זה את זה וְ הוֹאבָלוּ , 56 ושלשים ומאת שנה הוכלאו ( קדושתא לחתן אתה הוא ולא יתמו, שורה 98 ) . אך גם ההפעיל נדי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית