3. שימוש במילים מקראיות יחידאיות

40 | ה ת קו פ ה ה ק ד ו מ ה 35 זבחים ועולות שם אעלה וכל המעשר יאצר ( יוצרות בעקבות פייטני דרום איטליה : 36 לשבתות השנה, דברים, חדר הורתי, ראה [ שורה 1 ] ) . פלי : אף היא מתועדת פעם אחת במקרא בכתיב פלאי ( שופטים יג, יח ) , ונדירה מאוד גם בספרות הבתר-מקראית, ומיוחדת לפיוט . מילה זו מתועדת אצל יניי ואצל הקליר, ואחריהם אצל אמתי, בכתיב המיוחד שבו היא מצויה אצל קודמיו : פליא ומכורבל ומכוסה ( יניי, קדושתות לשבתות השנה, שמות, אחוז כמו באפסי [ שורה 37 פליא בעד ענן כנתאדר ( קליר, קדושתות לשבועות, אלופים מסבלים, שורה 33 ] ) ; 38 הוא פליא וכל מעשיו נפלאים ( אמתי, קדושתא לחתן אתה הוא ולא יתמו, 53 ) ; 39 שורה 179 ) . געייה : ולבסוף נביא מילה שבצורתה המתועדת בתקופה העתיקה לא נכנסה עדיין למילונים . מדובר בשם הפעולה של הפועל גָּעָה, גְּעִיָּה, שמופיעה בכל המילונים בגימ"ל שוואה ובעי"ן חרוקה . אך כל העדויות לצורה זו מן התקופה העתיקה המצויות במאגרי האקדמיה מעידות על משקל קִטְיָה, בגימ"ל חרוקה ובעי"ן שוואה 40 כך אצל הפייטנים הקדומים : גִעְיָיתֵנו , דחיפתינו ( ליטניה ( או מנוקדת בחטף פתח ) . ברחמין [ תחילת ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית