פרק ב: לשון המדרשים מדרום איטליה

20 | ה ת קו פ ה ה ק ד ו מ ה הגדולה, אזור שהיה נתון תמיד בהשפעה יוונית, החל במושבות ההתיישבות היוונית העתיקה הקודמת לכיבוש הלטיני, ועד לתקופת השפעת הביזנטיון, מן המאה הרביעית ואילך, במיוחד אחרי נפילת רומא בידי הברברים . אזור זה הוא האזור שבו פרחה לראשונה היהדות והספרות היהודית באירופה, וידוע היטב ומצוטט הרבה המשפט 8 אזור זה ידע גם את שאמר רבנו תם : "כי מבארי תצא תורה ודבר ה' מאוטרנטו" . תחיית העברית במאות התשיעית והעשירית, תחייה שהתבטאה למשל בחילוף 9 ושהביאה בין היתר ליצירת כתובות המצבות היווניות והלטיניות במצבות עבריות, אסכולת פייטנים חשובה ביותר, החל מחדוותא ועד אחימעץ בן פלטיאל, מחברה 10 אכן, אזור זה הוא קרקע פורייה לכתיבה מחודשת בשפה יפה, של מגילת אחימעץ . כתיבה שאנו מוצאים במדרשים האמורים . הקשר האפשרי של החיבורים הנזכרים למקום יצירתם או עריכתם נבדק עד כה 11 כאן כמעט באופן בלעדי על פי קריטריונים פילולוגיים, היסטוריים ותרבותיים . ננסה לבדוק את קווי הלשון שמייחדים את החיבורים האלה ושאפשר כי הם מקשרים אותם לביזנטיון, כלומר ליוון הגדולה, היא דרום איטליה . לשון המדרשים המיוחסים לדרום אי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית