4. סיכום

18 | ה ת קו פ ה ה ק ד ו מ ה נמסרת בלבוש חמש תנועות, וניכרים בניקודם שרידי המעבר ממסורת שבע התנועות למערכת של חמש תנועות, המשמשת בדרום איטליה, בסלנטו . להשערתי, הסיבה לאימוצה של שיטת חמש התנועות או להפיכת שיטת שבע התנועות לשיטה של חמש תנועות באיטליה תלויה בהגייתה של שפת הדיבור במקום המסוים שאליו הגיעו היהודים באיטליה ושממנו מתחילה נוכחותם בארץ 68 ברור שליבון השערה זו דורש עוד עיבוד של כל החומר שניתן למצוא בנוגע זו . להגיית יהודי דרום איטליה ומסורתם, וייתכן שהמסקנות הסופיות תהיינה שונות מאלו המוצעות כאן . זאת ועוד, ייתכן שהשרידים המתוארים והלא מתוארים של הגיית שבע התנועות השתתפו לאחר מכן בתחיית הגייה זו באשכנז ובצפון איטליה . 68 . וייתכן שמכאן היא התפשטה אף למקומות אחרים, שלשם הסתעפה המסורת מאיטליה .  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית