3. עדים חיצוניים

16 | ה ת קו פ ה ה ק ד ו מ ה משכבה של פרטיוסה בת ביטו שלום HIC . POSITA . EST PRETIOSA FILIA BITI . QVE . FVET . PRONEPVS . FAVSTINI PAT . NEPVS . BITI . ET . ACELLI . 62 אותם השמות מופיעים גם באם קריאה ה"א בסופם : משכבו שלביטה בן פיוסטנה נוחנפש נשמתולחי 63 עולם . בדומה לכך ה"א סופית משמשת ככל הנראה כינוי לזכר : ומת מבן עשרים / [ . . . ] ע 64 שנים יבא שלום / [ על ] מנוחתה . על גון ההגייה של הקמץ השונה מִפּתח יכולות לרמוז גם אמות הקריאה ה"א 65 ואל"ף, המופיעות דווקא כנגד קמץ בהברות פתוחות ( ולא כנגד הפתח ) : שלוםעלמי שכהבו . משכה [ בה ] ש [ ל ] פיוסטינה נוחנפש שלום . שאלום . גם מסוף ימי הביניים מגיעים אלינו רמזים להגייה זו . כתב היד . Paris Bibl . Nat Ital . 4 , שכתב בשנת 1472 הנזיר ניקולא דה נרדו מן העיר נרדו בסלנטו, כולל מילים 62 . אסקולי, כתובות, עמ' 293 . 63 . שם, עמ' 295 . 64 . כמובן גם במקרא מתועדת הה"א ככינוי קניין לזכר, ודוגמה זו באה בחשבון רק בהתחשב בנתונים אחרים המובאים כאן . 65 . אסקולי, כתובות, עמ' 284 , 292 , 293 .  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית