2.1 חילופי שורוק/חולם בהברה פתוחה בלתי מוטעמת בכ"י פ"א