1. שיטת שבע התנועות ושיטת חמש התנועות בכתבי היד של המשנה מאיטליה

4 | ה ת ק ו פ ה ה קד ו מ ה גרסת סופר כ"י פ"א כגרסת נקדן כי"ק, אותו ; אך הוא מנקד בחולם ואחר כך גם בפתח, כאילו נכתב אותם, בהתאם לגרסת סופר כי"ק : אוֹתַוֹ . 4 הדפוסים גורסים : ב . בתענית ג ח, גרסת כי"ק : "על כל צרה שתבוא על הציבור" . "ועל כל צרה שלא תבוא על הצִבּוּר" . סופר כ"י פ"א כתב "ועל כל צרה שלא תבוא", לפי הגרסה שנשתמרה בדפוסים, ואחר כך תיקן לפי המסורת שמתועדת בכי"ק : וְעָל כֹּל צַּרָה ( שֶׁלֹּא ) [ ש ] תָבוֹא עָל הָצִּיבּוּר . דוגמות מסוג זה אפשר למצוא כמעט בכל דף . 5 אולם שיטות הניקוד של שני כתבי היד שונות מאוד לכאורה זו מזו . נקדני כ"י פ"א 6 בבלבול גמור בין קמץניקדו בשיטה המכונה 'ספרדית', או 'ארץ-ישראלית טברנית', לפתח ובין צירי לסגול . ואילו המנקד של כי"ק מחליף אמנם בין קמץ לפתח ובין 8 7 ובמיוחד בר-אשר,צירי לסגול, אך חילופים כאלה אינם רבים, כפי שכתבו ילון, 9 במאמרו על ניקוד צורות הנפעל בכי"ק . בדרך כלל הניקודולאחרונה חיים כהן בכי"ק הוא בהתאם לכללים הידועים לנו מניקוד התנ"ך במסורת הטברנית, ושיעור 10 הסטיות מכללים אלו אינו עולה על חמישה-עשר אחוזים . בכי"ק צורת העבר שָׁמַר תנוקד בד...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית