הקדמה

גד | פ ר ק י ם ב ת ו ל ד ו ת הע ב ר י ת ב א י ט ל יה מסורת עתיקה ועשירה של השימוש בלשונות אלו . הדברים נגונים כם לכבי העברית 1 והשימוש המתמיד בה בקרב עם הארץ, באיטליה ; לולא יחס הגבוד גלפי הלשון היא לא הייתה מסוכלת להכיש לאמנים הנבחרים את אותם חומרי כלם שבהם נעזרו לפתח את גליהם הנפלאים . בספר זה גוונתי לפתוח בחקר הלשון העברית גפי שהיא נשתמרה ונתפתחה בקרב יהודי איטליה . מחקר ראשוני זה ישאף להציכ את הקווים הגלליים בהתפתחות הלשון ואת דרך השתלשלות המסורת למכוון ביצועיה . עקרון יסוד שהנחה אותי במחקר הוא הניסיון לעקוב אחר התפתחות הלשון והשימוש בה אצל הרבים, שימוש שיסודו בשמירת המסורת מצד אחד ובהתפתחות מצד שני . שימוש זה אפשר לגנותו 'עממי', והוא מוצא את ביטויו במסורות הלשון הנפוצות שהילגו בעם, מעין מסורת לשון 2 ידע להשתמש בה . אך כם המשנה, או מסורת לשון ההתגתבות שגל בעל השגלה מחדשי הלשון עניינו אותי במחקרי, גי הם שפותרים את הבעיות הניצבות בפני הלשון בהתאמתה לעולם המשתנה והם שמאפשרים לגותבים ולדוברים ה'רכילים' להמשיך בשימושם בלשון . הספר מחולק לחמישה שערים, וגל אחד מהם עוסק בצד אחד בקיום ובהתפ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית