עִם הספר

ח | עפ ם ה ס פ ר אני מברך את ידידי המלומד מיכאל ריז'יק עם הוצאת הספר החשוב הזה . הסדרה שבה רואה אור הקובץ הזה מתעשרת עם פרסומו . בר"ח כסלו תשפ"ב מ' בר-אשר  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית