מפתח הנושאים והמושגים

HALAKHIC GIVE - AND - TAKE CONVERSATIONSINTHEMISHNAH Rivka Shemesh - Raiskin 198 | מפת ח ו ת תבניות תחביריות של טיעוני קל — וחומר 112 — 126 תגובות לטיעוני קל וחומר 132 — 133 — טענה ( פעולת דיבור ) 43 , 59 , 06— 61 , 46— 65 , 68 , 69 , 181 , 182 טענה נגדית — ראו מהלכים טיעוניים בשיחות ; מהלכים טיעוניים בשיחות המשא ומתן ההלכתי טענה על אי-רלוונטיות — ראו מהלכים טיעוניים בשיחות ; מהלכים טיעוניים בשיחות המשא ומתן ההלכתי טענת גזרה שווה 61 , 65 , 79 , 90 , 91 , 103 , 711— 118 , 123 טקסטי ם : סוג י טקסטי ם בס פרות התנאים — ראו יחידות שיח בספרות התנאים י חידות שיח בספרות התנאים 3 ; ראו גם אִמרת חוכמה ; דרשת פסוק ; משא ומתן הלכתי ; משל ; ניסוח הלכה ; סיפור ; תיאור טקס יחידת שיח 4— 5 כ ינוי דטיבי מקדים ( 'אמרו לו לחכם' ) 93— 40 מ בנים מקבילים שיש בהם חזרה בשיחות המשא ומתן ההלכתי 107 , 431— 142 ; ראו גם טיעוני קל וחומר בשיחות המשא ומתן ההלכתי מהלכים טיעוניים בשיחות 82 — 84 , 301— 105 אתגוּר ,82 09— 91 — המחקר של בלונדהיים ובלום-קולקה — ( 2001 ) 38— 84 , 301— 105 המחקר של מנטיגל וטורנבול ( 1998 ) —...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית