מפתח המילים, צירופי המילים והתבניות

196 | מפת ח ו ת לא, אם אמרת / אמרתם ב . . . ש . . . תאמר / תאמרו ב . . . ש . . . ? 09— 92 , 100 , 122 — ,126 183 למה 101 ל פני 37 , 39 ל פניו 43 — מה אם 711— 118 מקום ( ב ) מקום 119 — מקום ש . . . מקל משם . . . מחמיר 42— נחלק : לא נחלקו על . . . ועל מה נחלקו ? על דבר . . . ש . . . 24 נם 38 על 39 פטר : פוטר 21 פסל : פוסל 21 פרושים / ן 42 צדוקים ,42 178 , 179 קובלים / קובל אנו / אני עליכם / עליך 74 קל וחומר 108 , ,122 128 ר' ( = רבי ) 42 שאל 37 , 38 , 39 , 176 , 177 שמעתי / שמענו ב . . . ש . . . ורואה / ורואים אני / אנו שהדברים קל וחומר 120 — 122  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית