ביבליוגרפיה

186 | ביב ל י וג רפ י ה בזנלה = C . Bazzanella, “Redundancy, Repetition, and Intensity in Discourse”, Language Sciences 33, 2 ( 2011 ) , pp . 243 – 254 בישקו = א' בישקו, מבני שיח במשנה ( לפי סדר נזיקין ) , עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ח בלברג = מ' בלברג, פתח לספרות חז"ל, בעריכת מ' שפרבר, רעננה תשע"ג בלום-קולקה, בלונדהיים והכהן = S . Blum - Kulka, M . Blondheim and G . Hacohen, “Traditions of Dispute : From Negotiations of Talmudic Texts to the Arena of Political Discourse in the Media”, Journal of Pragmatics 34, pp . 1569 – 1594 , ) 2002 ( 11 – 10 בלונדהיים ובלום-קולקה = M . Blondheim and S . Blum - Kulka, “Literacy, Orality, Television : Mediation and Authenticity in Jewish Conversational Arguing 1 – 2000 C . E”, The Communication Review 4, 4 ( 2001 ) , pp . 540 – 511 בלקמן = P . Blackman ( trans . ) , Mishnayoth : Pointed Hebrew Text, English Translation, Introductions, Notes, Supplement, Appendix, Indexes, Addenda, Corrigenda , New York 1963 בן מנחם ואחרים = ח' בן מנחם, נ' ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית