9. טיעוני קל וחומר בשיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה (נספח לסעיף 5.4.1)