7. פעולות הדיבור בשיחות המשא ומתן ההלכתי (נספח לחלק 5.2)