3. הצדדים המידיינים בקורפוס של שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה (נספח לסעיפים 4.2.1 — 4.2.2)