פרק 6. סיכום

146 | פ ר ק 6 ממחקרים קודמים על שיחות של משא ומתן הלכתי בחיבורים אחרים, על יחידות שיח אחרות בלשון חכמים ועל סוגים אחרים של הלשון המדוברת בה . בחלק 1 . ,5 העוסק בהיבטים מחקר השיח, התאפשרה השוואה בכמה היבטים בין שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה לבין יחידות שיח סיפוריות, שתוארו במחקר קודם ( היחידות "מעשה", "פעם אחת" ו"בראשונה" ) . כמו כן בניתוח השיחות לא התאפשר לי לערוך השוואות למצוי בשפות אחרות מתקופת לשון חכמים . כך בסעיף 1 . 4 . 5 , בדיון בטיעוני הקל וחומר בשיחות במשנה, התייחסתי למחקרים על טיעונים אלה בעולם היווני והרומי, אך לא ערכתי השוואה ביניהם בשל היעדר מחקרים קודמים שבחנו את הטיעונים ביוונית ובלטינית מן ההיבטים שנכללו במחקר זה על השיחות במשנה . אני מקווה שניתוח זה של שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה יהיה פתח להמשך המחקר בתחום יחידת שיח זו — הן במשנה הן בחיבורים אחרים של לשון חכמים, ושבעקבותיו יימשך המחקר הלשוני של יחידות שיח נוספות בלשון חכמים . 144 | פ ר ק 6 שבמהלכו התרחשה השיחה . בסופן של חלק מן השיחות ( % 14 ) נוסף לשיחה סיום המביע תוכן התורם ללכידוּת השיח ולארגונו : תוצאות השיחה, השלב...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית