5.4.2.2 שני סוגים נוספים של מבנים שיש בהם חזרה

נ י ת ו ח ה ש י ח ו ת ש ל ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נ ה | 141 סמוכות ולעיתים בתוך אותה משנה . מבנים אלו אינם עומדים במרכז הדיון בסעיף זה, שכן הם עשויים לשקף מלאכת עריכה, כפי שיוסבר להלן . נדגים כמה מובאות מסוג זה, שהופיעו בדיונים קודמים : בשלוש השיחות במובאה 4 , המופיעות במשניות סמוכות, תלמידיו של רבן גמליאל שואלים אותו שאלות על מעשים שונים שעשה בניגוד למה שלימדם, ובשאלותיהם הם משתמשים במבנה מקביל : "לא לימדתנו ש [ . . . ] ? " . בשיחות המופיעות במשניות סמוכות — 62 [ 1 ] [ 2 ] , 87 ו- 89 [ 1 ] — רבי עקיבא שואל חכמים שונים שאלות שמטרתן לדעת את הדין, ולשאלותיו מבנה מקביל — 'העושה . . . מה הוא ? חייב אחת על כולם או אחת על כל אחת ואחת ? ' ( למשל בראשונה — "השוחט חמשה זבחים [ . . . ] מה הוא ? [ . . . ] " ) . במובאות 68 ו- 69 , המופיעות במשניות סמוכות, רבי עקיבא מנחה פעמיים את נמעניו באופן זהה לא לומר את הדעה של החכם האחר, ומצהיר שלא יגלה את הדעה של אותו חכם : "שתוקו ! לא אומר לכם מה ר' אליעזר או' בו" . בשתי השיחות במובאה 76 , המופיעות באותה משנה, מוצגות שיחות זהות בין "אמרו לו" לרבן ג...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית