5.3.2.1 המהלכים הטיעוניים בחילופי הדברים בעלי שני החלקים

נ י ת ו ח ה ש י ח ו ת ש ל ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נ ה | 91 פסח ; בשני חילופי הדברים רבי אליעזר מסביר את דעתו — בראשון באמצעות שאלת קל וחומר המבוססת על כך שהפסח חמור מקורבנות אחרים ( "מה אם הפסח [ . . . ] כששינה את שמו חייב, זבחים [ . . . ] אינו דין שיהא חייב ? " ) , ובשנִי באמצעות טענה המבוססת על הוכחה ממקרה אחר של קורבנות ציבור ( "אמורי ציבור יוכיח, שהן מותרין לשמן" ) ; בתגובה לדבריו רבי יהושע דוחה את שאלת הקל וחומר ואת הטענה, ומראה את הקושי העולה מהן באמצעות שאלות קל וחומר ( "לא, אם אמרת בפסח ש [ . . . ] תאמר בזבחים ש [ . . . ] ? ", "לא, אם אמרתה באמורי ציבור ש [ . . . ] תאמר בפסח ש [ . . . ] ? " ) : 79 . הפסח ששחטו שלא לשמו בשבת — חייב עליו חטאת ; ושאר כל הזבחים ששחטן לשם הפסח — אם אינן ראוים — חייב . ואם ראוין הן — ר' ליעזר מחייב חטאת, ר' יהושע פוטר . [ 1 ] אמ' ר' אליעזר : מה אם הפסח שהוא מותר לשמו כשישינה את שמו חייב, זבחים שהם אסורים לשמן כשישינה את שמן אינו דין שיהא חייב ? אמ' לו ר' יהושע : לא, אם אמרתה בפסח ששינהו בדבר אסור תאמר בזבחים ששינן בדבר מותר ? [ 2 ] אמ' לו ר'...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית