5.3.2 המהלכים הטיעוניים בחילופי הדברים

נ י ת ו ח ה ש י ח ו ת ש ל ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נ ה | 83 על התדמית של הדוברים ( face - threatening act ) . הם מדרגים את הפעולות לפי 62 — מן מידת האגרסיביוּת שלהן, כלומר לפי הפגיעה שלהן בתדמית של האחר הכבד אל הקל : טענה על אי-רלוונטיוּת, אתגוּר, סתירה, השילוב סתירה + טענה נגדית, טענה נגדית . הטענה על אי-רלוונטיוּת היא הפוגעת ביותר בתדמית האחר משום שהיא מגבילה את המשך הדיון ותוקפת את המיומנות החברתית הבסיסית של האחר ; האתגוּר פוגע אף הוא, שכן הוא תוקף ישירות את יכולתו של האחר לחזק את טענתו ; הסתירה פוגעת פחות בתדמית האחר משום שאין היא תוקפת אותו ישירות ; השילוב סתירה + טענה נגדית הוא אגרסיבי עוד פחות משום שהוא מציע בד בבד עם הסתירה של טענת האחר את הטענה החלופית לה ; והטענה הנגדית היא הפוגעת פחות בתדמית האחר משום שאין היא מביעה התנגדות ברורה לטענה הקודמת אלא פותחת דיון בטענות הצדדים . בהתאם לדירוג זה מיינו מנטיגל וטורנבול את הפעולות לשלוש קטגוריות : הקטגוריה האגרסיבית הגבוהה — טענה על אי-רלוונטיוּת ואתגוּר ; הקטגוריה האגרסיבית הבינונית — סתירה והשילוב סתירה + טענה נגדית ; והקטג...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית