5.3.1 הצמדים השיחתיים בחילופי הדברים

78 | פ ר ק 5 חילופי הדברים בעלי שני החלקים, ולא ל- 88 חילופי הדברים החצויים, שאי אפשר לבדוק בהם צמדים שיחתיים . טבלה 2 מציגה חמישה צמדים שיחתיים לפי סדר שכיחותם בקורפוס — בהתאם לחלק הראשון של הצמד : שאלה, טענה, סיפור, הסבר ונזיפה . בעמודה הימנית בטבלה מוצגים הצמדים, ואפשרויות השילוב הרווחות בכל צמד מסומנות באות מודגשת ; בעמודה השמאלית מוצג מספר ההיקרויות הכולל של כל צמד ; ובעמודה האמצעית מוצגות האפשרויות השונות לחלק השני בכל צמד תוך ציון מספר ההיקרויות של כל אפשרות — בחלקה הימני של העמודה האמצעית מנויות אפשרויות השילוב הרווחות בצמד ובצד כל אחת מהן מצוין חלקה באחוזים מתוך מספר ההיקרויות הכולל של הצמד, ובחלקה השמאלי מנויות האפשרויות הנדירות . האפשרויות הרווחות בכל צמד נקבעו על פי שיעורן ביחס למספר ההיקרויות הכולל של כל אחד מן הצמדים השיחתיים . בשני הצמדים האחרונים, 4 ו- 5 , לא הוצגו אפשרויות רווחות כיוון שמספר ההיקרויות הכולל של כל אחד מהם מצומצם ביותר . מספר החלק השני בצמד הצמד השיחתי הנדירהרווח ההיקרויות 1 . שאלה + תשובה / טענה / שאלה / קביעת הלכה / שבח / נזיפה / תגובה לא מילולית שאלה ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית