5.1.1 רצף השיח הקודם לשיחת המשא ומתן ההלכתי

נ י ת ו ח ה ש י ח ו ת ש ל ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נ ה | 47 6 יש לציין כי לעיתים אחרי הצגת מיוחסת לחכם מסוים, דהיינו דעת "תנא קמא" . הדעות של תנא קמא ושל החכם מופיעה שיחת משא ומתן של החכם עם "אמרו לו", הנתפסים בדרך כלל כקבוצת חכמים, כאמור . על כן אפשר לראות במקרים אלו מצב ששיחת המשא ומתן ההלכתי באה אחרי הצגת הדעות של שני הצדדים המידיינים בשיחה . כך למשל במובאה 48 לעיל בשיחה בין רבי אליעזר ל"אמרו לו", הבאה אחרי הצגת דעת "תנא קמא" ודעת רבי אליעזר ( "המקשה בתוך שמונים של נקבה כל דמים שהיא רואה טהורים עד שיצא הוולד . ר' אליעזר מטמא" ) . בחלק קטן של השיחות הללו הבאות אחרי הצגת דעות הלכתיות ( % 15 , 22 מתוך 148 השיחות ) , הדעות הקודמות לשיחות המשא ומתן אינן של צד אחד או של שני הצדדים המשתתפים בשיחה, אלא של גורם אחר . כאשר השיחה היא בין שני חכמים או בין חכם ל"אמרו לו", הדעות המוצגות לפני השיחה עשויות להיות של "תנא קמא" בלבד ( במובאות להלן 53 , 60 , 61 א , 67 א ; וכן נ 17 , נ ,27 נ 33 , נ ,52 נ 98 , נ 106 , נ 108 ) או של "תנא קמא" ושל חכם ( 87 להלן וכן בשיחה נ 7 ; במובאה 81 להלן — אצל ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית